top of page
Uw Vereniging van Eigenaren

U bent lid van een VvE (Vereniging van Eigenaren) of bestuurslid. Bent u op de hoogte van de bouwtechnische staat van uw complex? En zijn de technische zaken goed geregeld in een begroting of meerjarenplan?

 

Het komt nog vaak voor dat VvE's onvoldoende reserveringen doen voor bouwkundig onderhoudswerk aan hun complex. Daarnaast is er vaak onvoldoende inzicht in de bouwtechnische staat van het appartementen-complex.

 

Om de technische levensduur goed in beeld te krijgen, en niet voor onverwachte, niet gereserveerde uitgaven komen te staan, kunt u VML bouwadvies inschakelen. Wij kunnen voor u een scan maken van het complex met alle relevante stukken en u als eigenaar volledig op de hoogte brengen van de onderhoudsstaat en desgewenst een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor uw complex maken.

 

Heeft u het idee dat de bouwkundige zaken voor uw complex niet goed geregeld zijn, neem dan gerust contact met ons op.

>

Vereniging van Eigenaren

O' Prognose van Plandatis

VML Bouwadvies beschikt over geavanceerde software speciaal toegerust op het maken van onderhoudsbegrotingen, meerjarenplannen en bouwkundige rapportages voor bijvoorbeeld uw aan of verkooprapport van uw woning.

 

Met deze software is VML Bouwadvies in staat u van een deskundig rapport te voorzien. Een document waarmee u en uw relaties op eenvoudige wijze inzicht krijgen in de technische staat van uw vastgoed. Desgewenst kunnen we daar een prognose aan hangen en een conditiemeting doen conform de NEN 2767. De bouwnorm om vastgoed deskundig te waarderen. 

bottom of page