top of page

Opleveringen

Opleveringen

Als u als gebouweigenaar of huurder de sleutel krijgt van het pand, wilt u er zeker van zijn dat het pand, compleet met alle installaties, aan de kwaliteitseisen en bouwafspraken voldoet. Om dat zeker te stellen worden al deze zaken met behulp van bouwstandopnamen tijdens de diverse bouw- en renovatiefasen en bij de eindoplevering van het project gecontroleerd. Tijdens deze inspecties letten wij op de kwaliteit van de toegepaste bouwmaterialen en controleren wij of de bouwer de bestekken en instructies van de architect nauwkeurig heeft opgevolgd.

 

Op alle onderdelen

Wij zijn specialist op het gebied van bouwkundige inspecties en advies. Opleveringsbegeleiding is een van de diensten die wij in dit kader uitvoeren. Met onze ruime ervaring met de begeleiding op de bouw, van woningen en bedrijfspanden, geven kunnen wij u het vertrouwen dat u een gebouw opgeleverd krijgt wat aan alle afspraken voldoet.

>

bottom of page