top of page
Bouwkundige inspecties

Bij vastgoedtransacties vormen bouwkundige inspecties vaak de basis, waarop koper en verkoper, huurder en verhuurder met elkaar onderhandelen. Hoe is de bouwkundige staat van het gebouw? Hoe staat het met het onderhoud? En in welke conditie verkeren de gebouwgebonden installaties, zoals verwarmings- en luchtbehandelings- of klimaatbeheersingssystemen? 

 

 

Onafhankelijke expertise

VML Bouwadvies kan antwoord geven op al deze vragen. Op basis van een bouwkundige inspectie maken wij een helder rapport, waarin oplossingen voor problemen zijn opgenomen. Wij werken hiervoor eventueel samen met gerenommeerde bedrijven, die ons ondersteunen in een onafhankelijke expertise. Deze rapportages geven ook een goed beeld van toekomstig onderhoud. Aan de hand van onze bevindingen kunnen aankoper en verkoper de risico’s inschatten en bepalen of deze beheersbaar zijn. Wij houden bij bouwkundige inspecties uiteraard rekening met alle wettelijke kaders. 

 

Overigens gaat de dienstverlening desgewenst veel verder dan het uitvoeren van de inspecties en het opstellen van de begrotingen. Immers, wij zijn u ook graag van dienst met het verzorgen van de projectmanagementtaken die noodzakelijk zijn bij het oplossen van mogelijke bouwtechnische problemen. Onze ruime ervaring maakt het vinden van praktische en kostenbesparende oplossingen mogelijk. We kunnen hiervoor putten uit een groot en betrouwbaar netwerk.

>

Bouwkundige inspecties

bottom of page